flag
close

Месец на полския език

-10% отстъпка за преводи*

*от и на полски, от 01.09 до 30.09.2023

Заверкa и легализация

Кога имате нужда от заверки и легализация?

Когато документи, издадени от друга държава, са предназначени да послужат пред българските институции и се изисква тези документи да бъдат удостоверени с апостил или легализирани, следва да бъдат допълнително оформени по определен начин. Той зависи от това дали съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави. Тук можем да отбележим Лисабонската конвенция (касаеща завършено висше образование) на посочения линк можете да проверите дали са Ви необходими допълнителни заверки на издадените Ви чуждестранни дипломи.

Какво е легализация на документ?

Легализацията на документи, издадени в България, е полагането на апостил (Apostille) от Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Национален център за информация и документация (НАЦИД) и Областна администрация.

Документи, издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от определените от нея органи в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки.

Какво е заверка на документ?

Заверка на документи, предназначени да произведат действие в чужбина, е полагане на печат в различни държавни институции, който удостоверява истинността и актуалността на документа.

Какъв е срокът за легализация на документи?

Сроковете за легализация на документите са от 1 до 15 работни дни в зависимост от документа. Най-дългият срок е за образователните документи.

Документите, предназначени за чужбина се издават в съответствие с двустранните спогодби между държавите и „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа” на дирекция "Консулски отношения" към МВнР.

Кога не е необходима легализация на документи?

Не е необходима легализация на документите, издадени от държавите, с които България е сключила Договор за правна помощ. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода. Превеждат се от българска агенция за превод. Подписът на преводача се заверява от нотариус.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от чуждата държава документи следва да носят съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. 

Върху българските документи за посочените държави не се изисква полагане на апостил (Apostille). Документът се нуждае единствено от превод на съответния език и заверка на подписа на преводача от МВнР.

Кога е необходима пълна легализация на документи?

Пълна легализация на документи – заверка от българско консулство в държавата, издаваща документа или заверка от българско консулство, отговарящо за съответната държава (прилага се, когато документът не отговаря на горните две условия).

Свържете се с нас преди да предприемете набавянето на подлежащите на заверка и легализация документи от български или чуждестранни институции. Консултациите са безплатни.

Направи запитване