flag
close

Месец на френския език

-10% отстъпка за преводи*

*от и на френски, от 01.06 до 30.06.2023

Превод и легализация на образователни документи

Предлагаме ли превод и легализация на български образователни документи?

Ние предлагаме цялостна услуга за преводи и легализация на документи за кандидатстване в средни и висши учебни заведения, продължаване и приравняване на образование и други:

 • диплома за средно образование;
 • диплома за висше образование;
 • приложения към диплома за средно и висше образование;
 • академични справки;
 • уверения;
 • свидетелства;
 • удостоверения;
 • справки;
 • удостоверения за квалификация;
 • удостоверения за преквалификация;
 • удостоверения за завършен клас;
 • удостоверения за преместване от едно училище в друго;
 • удостоверения за завършен гимназиален етап;
 • удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование;
 • свидетелства за завършено основно образование;
 • други образователни документи.

Предлагаме ли превод и легализация на образователни документи, издадени от чуждестранни учебни заведения за България?

Легализация на документите, издадени от чуждестранни учебни заведения за България, се извършва от държавата, издала документа. Легализация не се изисква за документи, издадени от държави, с които се прилага режим на освобождаване на документи от легализация (Договор за правна помощ). Документите се превеждат в агенция за превод в България, сключила договор с МВнР (преводи, извършени в чужбина не се признават). Министерството на външните работи извършва заверка на подписа на преводача.

Каква е цената на услугата?

Цената за превод и легализация на документи се формира като сума от стойностите на държавните такси, превода и куриерската услуга на агенцията за превод.
 

Направи запитване