flag
close

Месец на френския език

-10% отстъпка за преводи*

*от и на френски, от 01.06 до 30.06.2023

Устни преводи

Ние предлагаме професионален симултанен и консекутивен превод за мероприятия с международно участие, бизнес срещи, обучения, учебни пътувания, нотариални сделки и други от/на официалните езици на ЕС и други езици.

Защо да ни се доверите?

 • Терминологично съответствие на превода;
 • Кратки срокове при заявки за устни преводи;
 • Адаптиране към езиковата и културната специфика на региона или целевата аудитория, за които са предназначени;
 • Неразпространение на поверителна информация за клиента.

С какво можем да сме полезни?

Специализирани устни преводи във всички области. Разполагаме с тясно специализирани терминологични бази данни както и преводачи, експерти и консултанти във всички области като: 

 • финанси; 
 • регионално развитие; 
 • труд и социална политика; 
 • отбрана;
 • външна политика и международни отношения; 
 • юридически преводи/правосъдие; 
 • научни текстове - патенти, дисертации, дипломни работи, докторати и т.н.; 
 • здравеопазване и медицина; 
 • култура - сценарии, филми, научни разработки;
 • околната среда и водите; 
 • земеделие и храни - европейски програми, внос и износ на храни; 
 • транспорт;
 • информационни технологии;
 • съобщения; 
 • икономика;
 • енергетика - атомна енергетика, възобновяеми източници;
 • туризъм - съпровождане, брошури, гидове и т.н.; 
 • спорт; 
 • осигуряване на техническо оборудване за устен превод;
 • експресни устни преводи.

Какви видове устен превод предлагаме? 

 • Консекутивен: Този превод се извършва от един преводач и говорещият изчаква преводача. Обикновено този превод се използва за срещи, кръгли маси, преговори, някои типове кратки презентации и семинари, пресконференции, телефонни разговори и т.н.
 • Симултанен: Този превод се извършва от двама преводачи като говорещият не изчаква преводача. Обикновено този превод се използва за презентации, семинари, пресконференции, телевизионни и радиопредавания в реално време и т.н  (превод в кабина).
 • Придружаване.
 • Превод пред нотариус.
Направи запитване