flag
close

Месец на полския език

-10% отстъпка за преводи*

*от и на полски, от 01.09 до 30.09.2023

Управление на качеството

Ние внедрихме система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008.В системата за управление на качеството са интегрирани изискванията за предоставяне на преводаческите услуги на европейския стандарт БДС EN 15038:2006. Всички процеси при нас са регламентирани и взаимообвързани - определени са критериите и методите за контрол, осигурени са необходимите ресурси и информационни потоци за ефективното функциониране на процесите. 

  • Внедрените системи за управление на проекти Oracle Primavera 6P и Trados осигуряват наблюдение и измерване на процесите и своевременно предприемане на корективни мерки за отстраняване на несъответствията;
  • Внедрената ERP позволява извършване на контрол над всички работни процеси в Лозанова 48 ООД;
  • Внедрената корпоративна система за компютърно подпомаган превод SDL Trados Synergy 2007 Busines позволява едновременна работа в една и съща база данни на неограничен брой преводачи/проверяващи и осигурява последователност на терминологията и поддържане на персонализирана и специализирана терминологична база данни;
  • Системата за непрекъснато обновяване на компютърното и офис оборудване осигурява прецизна техническа подготовка на документите за превод и оформлението им в договорения формат;
  • Преводачите се подбират съгласно строги критерии. Ние осигуряваме непрекъснато обучение за повишаване на професионалната квалификация на преводачите и административните служители. 


Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени.

 

Политика по управление на качеството (pdf).