Срокове и цени :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Превод и легализация на документи - срокове и цени на

Цени на преводи

Единични цени База за формиране
Писмен превод стандартна страница от 1800 знака, измерени чрез опция Tools/word count/characters with spaces, 
Писмен превод с помощта на софтуер за компютърноподпомаган превод дума
Устен превод  
Консекутивен превод започнат астрономически час, един преводач
Симултанен превод започнат астрономически час, екип от двама преводачи
Локализация час

Цената на услугата "превод и легализация на образователни документи" се формира като сума от стойностите на държавните такси за заверка и легализация, превода и куриерската услуга на агенцията за превод.

Срокове на преводи и легализация

Писмени преводи и локализация сроковете за превод се определят от обема и терминологичната специфика на текста
Заверки на документи и легализация сроковете за заверки и легализация се определят от вида на документа, издаващата институция и държава

Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени.


Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати