Заверки и легализация на документи :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Заверки и легализация на документи

Договор с МВнР, Дирекция “Консулски отношения”

Заверка на документи е заверката на оригинала или нотариално завереното копие на документа в различни държавни институции и заверка на легализираните документи в консулски служби на чужди държави в РБългария, както и заверката на подписа на преводача в МВнР.

Лозанова 48 ООД извършва заверки на документи във всички държавни институции и посолства в РБългария.

Легализация на документи е полагане на апостил (Apostille) в Министерството на правосъдие, Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката - върху заверените документи, издадени в РБългария.

Проверка на апостил (Apostille) - Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи и Министерство на образованието и науката

Цената на легализирания документ се формира като сума от стойността на превода, държавната такса за заверка и апостил в съответната институция и куриерската услуга.

Сроковете за легализация на документите са от 1 до 15 работни дни в зависимост от документа, като най-дългият срок е за образователните документи.

Документите, предназначени за чужбина, се издават в съответствие с двустранните спогодби между държавите и „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа” на дирекция "Консулски отношения" към МВнР.

Важно! Свържете се с нас преди да предприемете набавянето на подлежащите на заверка и легализация документи от български или чуждестранни институции. Консултациите са безплатни.
 

Важно!

·         Договор за правна помощ – взаимно признаване на публични документи.

·         Хагска конвенция – взаимно признаване на документи с положена заверка APOSTILLE (АПОСТИЛ)-легализация. Взаимно признаване на документи от държавите, ратифицирали конвенцията.

·         Пълна легализация на документи – заверка от българско консулство в държавата, издаваща документа, или заверка българско консулство, отговарящо за съответната държава (прилага се, когато документът не отговаря на горните две условия).

·         Публичен документ – документ, издаден от държавна институция или заверен от нотариус.

 

·         Документи, издадени от други държави, се превеждат в България от фирма, която има договор с МВнР и МВнР удостоверява подписа на преводача.

·         Отговорността за качеството на превода се носи от фирмата и преводача, МВнР не носи отговорност за качеството на превода.


Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени.

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати