flag
close

Месец на френския език

-10% отстъпка за преводи*

*от и на френски, от 01.06 до 30.06.2023

Специализиран превод

Разполагаме с преводачи, експерти и консултанти в много области, тясно специализирани терминологични бази данни.

 • превод на финансови текстове; 
 • превод в областта регионалното развитие; 
 • превод в областта на труд и социална политика; 
 • превод в областта на отбраната;
 • превод в областта на външна политика и международни отношения; 
 • юридически преводи/правосъдие; 
 • специализиран превод на научни текстове - патенти, дисертации, дипломни работи, докторати и т.н.; 
 • специализирани преводи в областта на здравеопазването и медицината; 
 • превод на текстове в областта на културата - сценарии, филми, научни разработки;
 • специализирани преводи в областта на околната среда и водите; 
 • специализирани преводи в областта на земеделието и храните - европейски програми, внос и износ на храни; 
 • специализирани преводи в областта на транспорта;
 • специализирани преводи в областта на информационни технологиите;
 • специализирани преводи в областта на съобщенията; 
 • специализирани преводи в областта на икономиката;
 • специализирани преводи в областта на енергетиката - атомна енергетика, енергетика от възобновяеми източници;
 • специализирани преводи в областта на туризма - съпровождане, брошури, гидове и т.н.; 
 • специализирани преводи в областта на спорт; 
 • преводи за ЕС; 
 • специализирани преводи в областта на вътрешната сигурност;
 • тръжни процедури, технически преводи, научни текстове, юридически преводи;
Направи запитване