Превод и легализация на документи :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Преводи и легализация на документи

Превод и легализация на български образователни документи

Цялостна услуга за преводи и легализация на документи за кандидатстване в средни и висши учебни заведения, продължаване и приравняване на образование и други цели в чужбина и РБългария:

 • дипломи за средно образование
 • дипломи за висше образование
 • приложения към дипломи за средно и висше образование
 • академични справки
 • уверения
 • свидетелства
 • удостоверения
 • справки
 • удостоверения за квалификация
 • удостоверения за преквалификация
 • удостоверения за завършен клас
 • удостоверения за преместване от едно училище в друго
 • удостоверения за завършен гимназиален етап
 • удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипламата за средно образование
 • свидетелства за завършено основно образование
 • други образователни документи

Превод и легализация на образователни документи, издадени от чуждестранни учебни заведения за РБългария:

 • легализация на документите, издадени от чуждестранни учебни заведения за РБългария, се извършва от държавата, издала документа. Легализация не се изисква за документи, издадени от държави, с които се прилага режим на освобождаване на документи от легализация (Договор за правна помощ);
 • документите се превеждат в агенция за превод в РБългария, сключила договор с МВнР (преводи, извършени в чужбина не се признават);
 • Министерството на външните работи извършва заверка на подписа на преводача ;

Цената на услугата се формира като сума от стойностите на държавните такси, превода и куриерската услуга на агенцията за превод.

Свържете се с нас за безплатна консултация и съдействие преди да предприемете заверки на документите. Свържете се с нас за оферта със срокове и цени.

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати