Устни преводи :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Устни преводи симултанен и консекутив

Лозанова 48 ООД предлага професионален симултанен и консекутивен превод за мероприятия с международно участие, бизнес срещи, обучения, учебни пътувания, нотариални сделки и други от/на официалните езици на ЕС и 31 други езици.

Услуги:

  • специализирани устни преводи във всички експертни области;
  • кратки срокове при заявки за устни преводи;
  • възможност за предоставяне на необходимото техническо оборудване;
  • гарантираме неразпространението на поверителната информация на клиента.

Важно - Разликата между симултанен превод и консекутив

  • Консекутив - този превод се извършва от един преводач, говорещият изчаква преводача и обикновено се ползва за срещи, кръгли маси, преговори, някои типове кратки презентации и семинари, пресконференции, телефонни разговори и т.н.
  • Симултанен (Превод в кабина с техника) - този превод се извършва от двама преводачи, говорещият не изчаква преводача и обикновено се ползва за  презентации, семинари, пресконференции, телевизионни и радиопредавания в реално време и т.н.

Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени.

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати