Виенска конвенция :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Документи за гражданско състояние

От 18.12.2013 г. в България влезе в сила "Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976 г. във Виена".
Документите за гражданско състояние издавани от България се издават на три езика и не е необходимо да се превеждат.
Документи издадени от Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва, Естония и Румъния по Конвенцията не е необходимо да са снабдени с APOSTILLE, само се превеждат и заверяват подписът на преводача от МВнР.
Поискайте да Ви издадат документа по Конвенцията в общината, за да избегнете превод и легализация поне на тези документи!

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати