Специализиран превод - Разполагаме с преводачи, експерти и консултанти в посочените области, тясно специализирани терминологични бази данни :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Специализирани области на превод

Разполагаме с преводачи, експерти и консултанти в много области, тясно специализирани терминологични бази данни.

 • превод на финансови текстове; 
 • превод в областта регионалното развитие; 
 • превод в областта на труд и социална политика; 
 • превод в областта на отбраната;
 • превод в областта на външна политика и международни отношения; 
 • юридически преводи/правосъдие; 
 • специализиран превод на научни текстове - патенти, дисертации, дипломни работи, докторати и т.н.; 
 • специализирани преводи в областта на здравеопазването и медицината; 
 • превод на текстове в областта на културата - сценарии, филми, научни разработки;
 • специализирани преводи в областта на околната среда и водите; 
 • специализирани преводи в областта на земеделието и храните - европейски програми, внос и износ на храни; 
 • специализирани преводи в областта на транспорта;
 • специализирани преводи в областта на информационни технологиите;
 • специализирани преводи в областта на съобщенията; 
 • специализирани преводи в областта на икономиката;
 • специализирани преводи в областта на енергетиката - атомна енергетика, енергетика от възобновяеми източници;
 • специализирани преводи в областта на туризма - съпровождане, брошури, гидове и т.н.; 
 • специализирани преводи в областта на спорт; 
 • преводи за ЕС; 
 • специализирани преводи в областта на вътрешната сигурност;
 • тръжни процедури, технически преводи, научни текстове, юридически преводи;

Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени.

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати