легализация на докуемти :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Легализация на документи

Няколко въпроса, на които повечето хора не могат да си дадат отговор.

Какво е документ?
Защо ни е необходим документът?
Какво е легализиран документ?
Защо трябва да се легализира един документ?
Какво е легализация?
Защо е необходима легализацията?
Какво представлява легализацията? 

Защо е необходимо да легализираме документите след като сме членове на ЕС?


Първо и много важно: има публични и частни документи. Публичните документи се издават от министерства, агенции, общинска администрация, нотариус.
Частните документи се издават от физически и юридически лица.

Документи са ни необходими за продължаване на образованието в България или чужбина, за постъпване на работа, за откриване на клонове и фирми, за сключване на брак, за гражданство, за издаване на лични документи, при кандидатстване по тръжни процедури, за внос и износ на стоки и много други.

За целите на легализацията е необходимо документите да станат публични, а в това ни помага нотариусът. Такива частни документи са пълномощни, декларации, служебни бележки, завещания, договори, споразумения и т.н.

Легализиран документ или узаконен документ.
Документите, издадени от българските институции, са валидни на територията на Република България, но не и за чужбина.
Причината да се легализират документите е да се узаконят за територията на държавата, за която ще са необходими. През годините различините правителства на Република България са сключвали "Договори за правна помощ" с някои държави, това доста улеснява процедурата за признаването на документи, за повече информация следвайте линка.
България е ратифицирала и "Хагската конвенция" - друга улеснена процедура за узаконяване на документи, за повече информация следвайте линка.
Легализацията на документи - дълга и тежка процедура.
Трябва документът да е публичен.
Може да се наложат междинни заверки в различни институции, агенции или министерства.
Последна положена заверка трябва да е от Външното министерство на държавата, издаваща документа.
След заверката на Външното министерство, документът се заверява в консулството на държавата, за която ще служи, или в консулство на държава, поела функциите да извършва заверки за целевата държава.

Много от хората, които не са се занимавали с документи или не им се е налагало да си превеждат и легализират документите, задават въпроса "Защо е необходимо да легализираме документите, като сме членове на ЕС?"
По този въпрос може много да се дискутира, но отговорът е, че ЕС е образуван с целта да има свободно движение на хора, стоки и капитали, но никъде не се говори за документи. Документите е необходимо да се превеждат, заверяват и легализират.
Документите, които нямат нужда от легализация, това са търговските документи (договори, фактури, товарителници,ЧМР и т.н.), но, разбира се, и в това правило има изключения и те се прилагат основно за държавите, за които не се прилагат Хагската конвенция и Договор за правна помощ.

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати