Интересни факти за английския език :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Интересни факти за английския език

1. Най-често срещаната буква в английския език е "e".

2. Най-често срещатаната гласна в английския език е "е", следвана от "а". 

3. Най-често срещаната съгласна в английския език е "r", следвана от "t".

4. Всяка сричка в английския език трябва да има гласна, но не всички срички съдържат съгласни.

5. Само две английски думи, използвани днес, завършват на "-gry". Това са "angry" и "hungry".

6. Думата "bookkeeper" е единствената дума без тире, която съдържа 3 последователно дублирани букви. Думи като "cross-section" и "bea-eater" изискват тире, за да бъдат по-лесно четими. 

7. Думата "triskaidekaphobia" (трискайдекафобия) означава "страх от петък 13ти" и също така: "суеверие, свързано с числото 13". 

8. С буквата "s" започват най-много думи в английския език.

9. Предлогът винаги е последван от съществително име (съществително, съществително собствено, лично местоимение, група от съществителни, отглаголно съществително)

10. Думата "uncopywritable" е най-дългата популярна дума в английския език, която не съдържа една буква повече от веднъж. 

11. Изречение, което съдържа всички 26 букви от азбуката, се нарича "pangram" (панграма).

12. Това изречение съдържа всичките 26 букви от английската азбука: "The quick brown fox jumps over the lazy dog". Често се използва за проверка на всички клавиши на клавиатури или пишещи машини.

13. Единствената дума в английския език, която завършва на "mt" е "dreamt" (което е форма на изписване на "dreamed"), както разбира се и "undreamt". 

14. Формирането на дума от съставни части на други думи се нарича "blend" (смесване). Много думи се появяват в английския език по този начин. Примери са "brunch" (breakfast + lunch); "motel" (motocar + hotel); и "guesstimate" (guess + estimate). Смесените думи не бива да се бъркат със съставните съществителни, при които две или повече цели думи се съединяват. Това са например: website, blackboard, darkroom. 

15. Думата "alphabet" (азбука) произлиза от първите две букви на гръцката азбука: (alpha, beta) алфа и бета.

16. Точката върху буквите "i" и "j" се нарича "superscript dot".

17. При нормална употреба, символът # има няколко имена: hash, pound sign, number sign.

18. В английския език, символът @ обикновено се нарича "the at sign" или "the at symbol". 

19. Ако поставим запетая пред думата "and" в края на списък, тя ще се нарича Оксфордска запетая или "serial comma" (серийна запетая). Например: "I drink coffee, tea, and wine."

20. Някои думи съществуват само в множествено число като: glasses (очила), binoculars (бинокли), scissors (ножици), tongs (щипки), trousers (панталони), jeans (дънки), pants (гащи), pyjamas (пижами). 

21. Най-краткото завършено изречение на английски език е: "I am." 

22. Думата "checkmate" в шаха произлиза от персийската фраза "Shah Mat", означаваща "the king is helpless" (кралят е безпомощен). 

23. Буквената комбинация "ought" се произнася по 9 различни начина, а едно изречение ги съдържа всичките: "A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed."

24. Най-дългата английска дума без истинска гласна е "rhythm". 

25. Единствената планета, която не е кръстена на божество, е Земята. 

26. Само 4 употребявани и днес думи завършват на "-dous": hazardous, horrendous, stupendous и tremendous. 

27. В 7-буквената дума "therein" могат да се открият 10 думи, без дори да се пренареждат буквите: the, there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein. Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати