Държави, с които се прилага режим на освобождаване на документи от легализация :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Държави, с които се прилага режим на освобождаване на документи от легализация

Държави, с които България е подписала "Договор за правна помощ":

Австрия, Азърбайджан, Алжир, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Виетнам, Грузия, Казахстан, Кипър, КНДР, Куба, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска федерация, Словакия, Словения, Сърбия, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Хърватия, Черна гора, Чешка република.


ВАЖНО - документите, издадени от тези държави, е необходимо да са публични и не се нуждаят от допълнителни заверки, за да са признати на територията на Р. България, както и публични документи, издадени от България не се нуждаят от допълни заверки, за да са валидни на територията на гореупоменатите държави!
ВАЖНО - Не е необходима легализация на документите, издадени от Държавите, с които България е сключила Договор за правна помощ!

Върху българските документи за тези държави не се изисква полагане на апостил (Apostille).
Заверява се подписът на преводача от МВнР.


Върху документите, издадени от тези държави за РБългария, не се изисква полагане на апостил (Apostille).
Превежда се от българска агенция за превод, която има сключен договор за превод с МВнР. МВнР заверява подписа на преводача.
От тук можете да изтеглите списък на държавите, подписали Договор за правна помощ с Република България. Договор за правна помощ.pdf
Подписът на преводача се заверява с държавни таксови марки:
  • Обикновена услуга - 4 работни дни - 15.00 лв.
  • Бърза услуга - 2 работни дни - 22.50 лв.
  • Експресна услуга - 8 ч. - 30.00 лв.

*Ако документът се превежда от повече от един език и от различни преводачи, преводът се таксува за всеки подпис на всеки преводач!

Свържете се с нас за повече информация.

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати