Сертификат по стандарт БДС EN 15038-2006 "Преводачески услуги.Изисквания относно преводаческата услуга" :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Сертификат по стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги. Изисквания относно преводаческата услуга"
09.12.2011г.

На 15 октомври 2011 г. Лозанова 48 ООД получи сертификат по европейския стандарт БДС EN 15028:2006 "Преводачески услуги. Изисквания относно преводаческата услуга". Сертифициращият орган е Българският институт по стандартизация.
Сертификатът е потвърждение за ресурсното и управленско обезпечаване на качеството н аписмените преводи на агенция за преводи "Лозанова 48".
Изискванията на стандарта БДС EN 15028:2006 са интегрирани в системата за управление на качеството  ISO 9001:2008, която гарантира поддържането на очакваното от клиентите ни качество на всички преводачески услуги - писмен и устен превод, редакция, локализация, легализация, консултации относно превод и легализация на документи.

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати