9 май 2015 – Денят на Европа :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

9 май 2015 – Денят на Европа
09.05.2016г.

9 май – Денят на Европа

Огромен европейски флаг, опънат в Страсбург по случай честванията на празника през 2009 г.

9 май е Денят на Европа. На този ден през 1985 г. в Милано лидерите на Европейския съюз решават той да се чества официално като „ден на знамето на ЕС“, понеже на същата дата през 1950 г. е направена първата стъпка към създаването на ЕС. Към днешна дата той придобива още по-голямо значение поради тежката икономическа, политическа и морална криза, обхванала континента и водеща до несигурност и нестабилност (в комбинация с кризата, породена от събитията в Близкия Изток).

История

След Втората световна война се съживява отдавна забравеният стремеж към обединяване на Европа, разкъсвана от страшни и невиждани военни действия цели три десетилетия наред. Тласък на това желание дава и Европейското движение, което на своя Конгрес, проведен в Хага през 1948 г., обсъжда бъдещето на Европа. Открояват се две виждания – това на федералистите и това на съюзистите (впрочем, те са актуални и днес). Въпреки противоречията между различните представи за Обединена Европа, целта е сътрудничество и просперитет за континента. Стига се до важен извод. Следвайки горчивия опит от двете световни войни, участниците осъзнават, че когато отделните национални държави следват пътя, който според всяка от тях е справедлив, те неминуемо достигат до конфликт на интереси една с друга. А за да бъде предотвратен конфликтът, националните държави трябва да бъдат обединени под „стряхата“ на една обща цел.

 

Часовниковата зала в Ке д'Орсе, Париж.

В Париж на 9 май 1950 г. и на фона на вече разгарящата се Студена война и на страшната опасност от избухването на трета световна, вече и ядрена война (след началото на надпреварата в ядреното въоръжаване), която би унищожила цяла Европа, в 16 часа, в Часовниковата зала на двореца „Ке д'Орсе“ (Министерството на външните работи на Франция), френският външен министър Робер Шуман представя декларация, която оставя паметна следа в световната история, като полага основите на интеграционната общност. В нея той призовава Франция, Федерална република Германия и останалите западноевропейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като „първа стъпка към създаването на европейска федерация“. Речта на Шуман е вдъхновена от идеите на френския държавник и икономист Жан Моне. Той предлага да бъде създадена наднационална европейска институция, която да управлява въгледобивната и стоманодобивната индустрия – сектор, който по онова време е бил в основата на военната мощ. Декларацията „Шуман“ се стреми да направи невъзможна войната между държавите в бъдещата Общност и да насърчи мира в Европа. Търси още постигане на икономическа стабилност. За тази цел интеграцията не е насочена срещу доскорошния реален, но виждан като потенциален бъдещ враг Германия, а се стреми към сътрудничество с него. Така, същевременно, без да се използват военни средства, се гарантира обезсилването и спирането на евентуалното военно възраждане и политическият  контрол над Федерална република Германия. Планира се икономическото обединение да стане въз основа на развитието на черната металургия и въгледобива. Тази икономическа област на отправна интеграция не е случайна. От една страна, черната металургия и въгледобивът имат сложно производство и пазар. От друга, те стоят в основата на развитието на военната промишленост и тяхното производство напомня за икономическото надмощие на отделни държави във Втората световна война. Декларацията цели за в бъдеще икономическите интереси да не се съгласуват, а да се сливат, с което биха се предотвратили междудържавните напрежения и търкания. Интеграцията трябва да става стъпка по стъпка и по предварително създаден план. 

Страните, към които министърът отправя призива си, наскоро почти се били унищожили взаимно през Втората световна война  (1939-1945) – ужасния конфликт, оставил след себе си десетки милиони жертви и страшното усещане за морално и материално опустошение.

През април на следващата година по инициатива на Франция, в Париж  е подписан договорът за създаването на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Той е парафиран от Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург, като по този начин се учредява първата европейска общност.Така,Денят на Европа е един от европейските символи, които насърчават единството между европейците.

Честване

9 май се чества под различни форми в повечето държави-членки, а и в някои кандидат-членки на ЕС (например в Турция). Другаде той направо се игнорира, например, във Великобритания, поради известния й „умерен евроскептицизъм“. Поради политическия характер на този ден, той се използва като възможност хората да се информират за същността на ЕС и да се изразява подкрепа на европейската интеграция. Знамето, като друг символ, играе важна роля в честванията. Въпреки че 9 май е по-популярен, тъй като се чества в ЕС, все още 5 май (Денят на Съвета на Европа) се празнува официално от някои европейци поради факта, че Съветът на Европа играе важна роля в защитата на човешките права, парламентарната демокрация и законността. За разлика от него, навремето Декларацията на Шуман просто предлага обединяването на френските и западногерманските въглища и стомана.

От 2003 г. насам Украйна  чества Деня на Европа в третата събота на месец май.


Лого на отбелязването на Дена на Европа в Украйна, 2007 г.

В никакъв случай не бива да се забравя, че 9 май е и Денят на победата – капитулацията на хитлеристка Германия пред Съветската армия. Този ден е най-значителният празник в Русия и се отбелязва във всички бивши съветски републики (без балтийските).


Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати